Direct contact?

06-52720674 | info@terveerimmo.nl

Impressum

Deze internetsite wordt geëxploiteerd door

TER VEER IMMO GmbH

Adres:

Bahnhofstr. 13
26826 Weener (D)

Telefoon:

(+31) 06-52720674

Internet:

info@terveerimmo.nl
www.terveerimmo.nl

Voor zover deze website links naar andere websites bevat, ligt de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor deze websites bij de betreffende beheerders. Ter Veer Immo heeft voor het toevoegen van links de inhouden van de websites op eventuele wetsovertredingen gecontroleerd. Ter Veer Immo heeft geen invloed op de inhoudelijke vormgeving van de gelinkte websites, waarmee Ter Veer Immo de inhouden van de websites uitdrukkelijk niet als de eigen erkent.

Ter Veer Immo controleert de betreffende websites regelmatig. In zoverre Ter Veer Immo kennis neemt van een wetsovertreding op een website, wordt de link naar deze per direct verwijderd. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden alsook voor schade die door gebruik of niet gebruik van de op de gelinkte website staande informatie is onstaan, is uitsluitend de betreffende aanbieder verantwoordelijk.

Aan de getoonde informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Schrijf- en typfouten voorbehouden.